Bus Part

Nhựa sử dụng cho thùng xe và mui xe buýet, chống chịu nhiệt độ cao ngoài trời, độ bền cao, bảo hành 20 năm

Nhựa sử dụng cho thùng xe và mui xe buýet, chống chịu nhiệt độ cao ngoài trời, độ bền cao, bảo hành 20 năm